Associacions i Fundacions

LEX 360 està especialitzat en l'assessorament jurídic a associacions i fundacions d'àmbit estatal i/o autonòmic. Oferim un servei d'assessoria jurídica integral a les entitats sense ànim de lucre que inclou, entre d’altres, els següents serveis

  • Constitució d'una associació i/o fundació d'àmbit estatal o autonòmic.
  • Redacció d'Estatuts i/o la modificació dels mateixos.
  • Facultats, obligacions i funcions de l'òrgan de representació de l'Associació i del Patronat de la Fundació.
  • Règim d'activitats; canvi de domicili; contractació amb tercers; subvencions; tramitació de documents públics i/o privats davant els organismes que corresponguin i voluntariat.
  • Règim de la prestació de serveis en Internet i Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Procediment de fusió i extinció de l'associació o fundació.
  • Reclamacions extrajudicials i procediments judicials.

Últimes Notícies d'Associacions i Fundacions