Condicions d´us

CONDICIONS GENERALS D'ÚS.

1. DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE.
LEX 360 és el titular d'aquest portal web (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili es troba situat a Barcelona 08007, Carrer Consell de Cent 276, pal. i a Madrid 28027, Calle Sánchez Díaz 15, 1º, oficina. L'adreça de correu electrònic de contacte és Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

El nom de domini per el que vostè ha accedit al Portal és titularitat de LEX 360. Aquest nom de domini no podrà ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de LEX 360 ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de LEX 360.

2. OBJECTE.

Aquestes Condicions Generals recullen les condicions d'ús que regulen l'accés, navegació i ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis oferts a través del Portal, així com dels continguts que ho integren, i sense perjudici de que LEX 360 pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, si escau, siguin oferts a través del Portal.

El mer accés al Portal, l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, realització d'ofertes de contractació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors, realitzats a través dels formularis, bústies electròniques o altres mitjans de contacte existents al Portal implicarà, per part dels qui naveguin en el mateix, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants d’aquestes Condicions. En conseqüència, tot Usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut d’aquestes Condicions.

En cas de ser oferts, a través del Portal, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l'Usuari implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes a aquest efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

L'accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Si un Usuari no està d'acord amb les Condicions Generals, no haurà d'accedir ni, en conseqüència, es registrarà a la web. No obstant això, la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si escau, que puguin ser oferts per LEX 360 poden estar subjectes a la prèvia observança de requisits formals tals com l'emplenament del corresponent formulari, i/o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació als mateixos.

El mer accés al Portal no implica, en si mateix, l'establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre LEX 360 i l'Usuari, excepte quan s'hagin establert els mitjans oportuns per a això i l'Usuari hagi donat compliment previ als requisits que, si escau, siguin establerts.

La inclusió al Portal d'informació relativa a productes o serveis oferts per LEX 360 té exclusivament finalitats informatives i publicitàries , tret que sigui establerta expressament una altra finalitat.

En el cas que es tracti de menors d'edat o incapaces, l'accés tant al Portal LEX 360 com l'ús dels continguts i/o serveis oferts en el mateix, es realitzarà a la sencera responsabilitat dels seus pares, tutors o representants legals.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Portal, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi en el moment d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis que es tracti. Si com a conseqüència del registre, l'Usuari hagués de fer ús d'una contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent i a mantenir la confidencialitat de la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per LEX 360, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis oferts al Portal, per part de qualsevol tercer que, de forma il·legítima, empri a aquest efecte una contrasenya o identificador subministrat a l'Usuari, a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar a LEX 360, de forma immediata i per mitjà de correu electrònic a l'adreça que apareix en aquesta pàgina web, qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos per part de tercers, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, LEX 360 quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

4. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

LEX 360 realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els serveis i/o continguts que poguessin aparèixer en el Portal. LEX 360 no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la web sigui ininterromput o que els serveis i/o continguts propis i/o proporcionats per tercers estiguin exempts d'error. En aquest sentit, LEX 360 no pot garantir la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació que es presti a través del Portal. En particular, LEX 360 no garanteix ni es fa responsable de:

Els continguts
L'accés al Portal no implica l'obligació per part de LEX 360 de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d'un servei d'assessorament legal de cap tipus, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals, professionals i/o empresarials per part de l'Usuari.
LEX 360 no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal. LEX 360 realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal.
Qualitat tècnica
LEX 360 no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que sorgeixin per l'accés i/o ús del Portal, comprenent-se però no limitant-se als quals es poguessin ocasionar per errors o omissions en els continguts, caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions o la transmissió de virus o programes que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) i/o documents de l'Usuari.
En conseqüència, LEX 360 no es responsabilitza de controlar l'absència de virus o element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
Això no obstant això, LEX 360 declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.
Continguts i serveis enllaçats a través del Portal
El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, “links”). En aquests casos, LEX 360 actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els links en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un link amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a LEX 360 d'acord amb el procediment, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent link.
En cap cas, l'existència de links ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de LEX 360 amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.
LEX 360 no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, actualització, in disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a LEX 360.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

LEX 360 és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del Portal, entre uns altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d'ara endavant, conjuntament, els “Continguts”).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts inclosos al Portal, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de LEX 360 o, si escau, del titular dels drets al que corresponguin.

L'accés i navegació de l'Usuari pel Portal en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de LEX 360. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de LEX 360 o dels seus titulars, incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació que es poguessin contenir en els mateixos.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o faciliti dades personals, serà advertit, convenientment, d'aquesta necessitat.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, i de conformitat amb el previst en la Política de Privacitat, la qual forma part integrant a aquestes Condicions Generals.

7. DURADA I MODIFICACIÓ.

LEX 360 es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Generals d'Ús, quan ho consideri oportú a l'efecte d'adequar-se als canvis legislatius, de negoci i/o tecnològics, sent vàlides i assortint els seus efectes des de la seva publicació al Portal.

La vigència temporal d'aquestes condicions d'ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos modificats.

LEX 360 podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Portal, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna. Després de la finalització, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts, exposades anteriorment en aquest Avís Legal.

8. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre LEX 360 i l'Usuari, haurà de dirigir-se a LEX 360 a l'adreça postal i/o electrònica a dalt indicades. En tot cas, les comunicacions de LEX 360 cap a l'Usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant les dades de contacte subministrades. L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per al intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i/o amb LEX 360.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.
Aquest Avís Legal i les relacions establertes entre LEX 360 i l'Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigi, discrepància o diferències que poguessin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb el establert en la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i a la jurisdicció competent.

No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, LEX 360 i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

© 2013, LEX 360 Todos los derechos reservados.