Política de Privadesa

Aquest Política de Privacitat forma part integrant de les Condicions Generals de la pàgina web www.lex360.es (d'ara endavant "el Portal").


1. Per accedir a determinades funcionalitats del Portal, com rebre informació, inscriure’s a la borsa de treball o sol·licitar alguna consulta legal és necessari que ens faciliti les seves dades personals i així beneficiar-se de totes les prerrogatives com a Usuari registrat. Proporcionant aquesta informació ens garanteix que les dades proporcionades responen a la seva veritable identitat i que són actuals i complets en el moment en què ens els proporciona.


2. En compliment amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades LEX 360, amb domicili social a Barcelona -08007 al carrer Consell de Cent 276, principal Espanya, s'informa que les dades personals facilitades per vostè (d'ara endavant el "Usuari") a través del Portal, seran tractats per LEX 360, en qualitat de Responsable del Fitxer, per al compliment, entre d’altres per a gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats del Despatx així com inscriure’s a la borsa de treball de LEX 360 o sol·licitar alguna consulta legal.


3. L'Usuari garanteix que les seves dades personals aportades són verídiques, exactes, complets i actualitzats, sent l'Usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència del incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l'Usuari haurà d'informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitar i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a LEX 360.


4. LEX 360 adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.


5. LEX 360 podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l'usuari torna a accedir a l'assetjo web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

6. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que impedeixi la creació d'arxius cookie o l’adverteixi del moment en què això passa. El Portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d'una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del Portal és la de facilitar la navegació de l'Usuari.

7. L'Usuari té reconeguts els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (A.R.C.O) els quals podrà exercitar dirigint una comunicació per correu electrònic a l'adreça de LEX 360 prevista en aquesta pàgina web.

8. Aquesta política de privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LEX 360 es reserva el dret a modificar la aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives i/o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeix al Portal.

© 2013, LEX 360 Todos los derechos reservados.